GRONDVERZET


De Jong Technovaria installeert airconditioning en overdruk filter systemen voor gebruikt op; Graafmachines, Vrachtwagens en andere gesloten bedieningsruimten. Zo’n overdruk filtersysteem wordt door ons gecertificeerd en voldoet daarmee aan de strengste normen die worden gehanteerd bij saneringen, asbestverwijdering, recycling, afvalsortering, laden en lossen.